Allmänna Regler

ALLMÄNNA REGLER FÖR GÄSTER I ALVHAGA VILDMARK

Ankomst & avresa
Ordinarie dag för ankomst och avresa är lördag. I juli och augusti kan ankomst och avresa ske
endast lördag. Gäst har tillträde till huset från klockan 16 ankomstdagen och måste lämna senast
klockan 10 avresedagen. Innan gästen lämnar Alvhaga Vildmark skall personal göra en
städinspektion. Vid inspektionen skall också konsumerad el betalas. Alvhaga Vildmark lämnar inte
ut nycklar efter klockan 21. Om gäst ankommer senare måste detta överenskommas mellan Alvhaga
Vildmark och gästen.

Utrustning i husen
Våra hus är helt utrustade med köksutensilier och sängar för det antal bäddar som finns angivet i vår
marknadsföring av huset.
Sängkläder och handdukar är inte inkluderade i hyrespriset men kan hyras av Alvhaga Vildmark.
Sovsäckar tillåts inte!

Städinstruktioner
Gäst måste lämna husen lika välstädade som när gästen ankom. Alla golv skall vara våt-torkade,
spis och ugn skall vara rena liksom kyl och frys. Utomhusgrillen skall vara ren!
Alvhaga Vildmark har rätt att ta ut en deposition på SEK 1100 (100€) för att täcka otillräcklig städning
eller skada på hus eller inventarier.
Om gästen lämnar före klockan 07 avresedagen skickas depositionen till gästen som har att meddela
bankkonto (BIC och IBAN). Är städningen ofullständig eller skada uppstått dras först ersättning för
detta av. Bankkostnad för att skicka pengarna dras också från depositionen.
Observera att även om gästen betalt för slutstädning skall huset lämnas i anständigt skick och disk
skall vara gjord och insatt i skåpen – se den instruktion som lämnades till gästen vid ankomst.

Bestämmelser rörande fiske
Fisket på Alvhaga Vildmark bedrivs som catch and release. Gäst får dock ta med fisk som
konsumeras under besöket!
Gäst får inte ta upp gädda under 40 cm eller över 75 cm! Fisk som inte håller dessa mått skall
omedelbart återutsättas.

Båtar och båtmotorer
Båtar och båtmotorer disponeras av gästen från ankomstdagen klockan 16 och skall återlämnas
dagen före avresedagen senast klockan 16. Hyrestiden är följaktligen 6 dygn. Gäst skall vara
personligen närvarande vid återlämnandet.
Alvhaga Vildmark har rätt att ta ut en deposition på SEK 1100 (100€) per båt för täckande av eventuell
skada eller rengöring.
Om båt eller båtmotor skadas är gästen skyldig att betala hela reparationskostnaden. Skada på åror
eller propeller skall ersättas av gästen.

Betalning
En bokning är gällande så snart Alvhaga Vildmark erhållit 1/3 av den totala hyran. Om beloppet
inte finns registrerat på Alvhaga Vildmarks konto senast 7 dagar efter bokning ogiltigförklaras
bokningen. De återstående 2/3 skall vara registrerade på Alvhaga Vildmarks konto senast 5 veckor
före överenskommen ankomstdag.

Avbokning
Om en bokning avbokas minst 31 dagar före överenskommen ankomstdag betalas 5% av
överenskommen hyra (dock lägst SEK 330, 33€).
Hyran återbetalas minus avbokningskostnad enligt ovan och bankkostnad.
Om avbokning sker senare än 31 dagar före överenskommen ankomstdag betalas hela
hyresbeloppet.

Betalning på Alvhaga Vildmark
Fiskekort kan köpas på Alvhaga Vildmark men måste betalas med kontanter!
Vi accepterar endast följande valutor som betalningsmedel: DKK, EURO och SEK!

Värt att notera
Alvhaga Vildmark har fantastiska bär- och svampskogar under säsongen!

KONTAKTA OSS:

Office: +46 70 590 64 15
SE DE UK DK NO
info@fegen.nu

Adress:
Alvhaga Vildmark AB
Alvhaga 104
SE-311 52 FEGEN
SWEDEN

GermanEnglishSwedish